Zebranie sprawozdawcze

20.04.2017 r. w Muzeum Ziemi Krajeńskiej odbyło się zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Przyjaciół Nakła. Spotkanie prowadziła prezes –Monika Młynarczyk. Podczas zebrania przedstawione zostały sprawozdania za rok ubiegły oraz zamierzenia na rok bieżący. W imieniu komisji rewizyjnej Pani Elżbieta Budziszak  złożyła wniosek o udzielenie absolutorium. Członkowie stowarzyszenia jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium Zarządowi.

Towarzystwo Przyjaciół Nakła otrzymało dotacje na wykonanie dwóch projektów: „Parkowych alejek czar”  oraz” Na szlaku Powstania Wielkopolskiego”, których realizacja przewidziana jest w miesiącu czerwcu.