Zebranie sprawozdawcze TPN oraz wykład dr. Artura Trapszyca

14.03.2017 r.w Muzeum Ziemi Krajeńskiej odbyło się zebranie Towarzystwa Przyjaciół Nakła. Prezes Monika Młynarczyk przedstawiła sprawozdanie z działalności  zarządu oraz sprawozdanie finansowe za 2017 r. Jednogłośnie podjęto uchwałę o przyznaniu absolutorium. W 2017r. w tym roku Stowarzyszenie będzie realizowało 2 projekty. Pierwszy Parkowych alejek czar cz. 2, finansowany z Budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Wydana zostanie publikacja dotyczącą  historii parku Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią.W ramach dotacji udzielonej przez Powiat nakielski zostaną zorganizowane spacery nordic –walking  podczas, których uczestnicy będą mieli możliwość poznania historii Nakła. Będą to lekcje historii na sportowo. Po zebraniu członkowie TPN mieli okazję wysłuchać prelekcji wygłoszonej przez dr.  Artura Trapszyca z Muzeum Etnograficznego w Toruniu na temat problematyki ochrony nazw miejscowych (historycznych, zwyczajowych) na terenie naszego województwa w świetle ratyfikowanej przez Polskę w 2011 r. Konwencji UNESCO.

 

fot. Kurier Nakielski i Muzeum Ziemi Krajeńskiej