Zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Przyjaciół Nakła

19 marca 2015 r. w Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią odbyło się  zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Przyjaciół  Nakła. Monika Młynarczyk – prezes stowarzyszenia przedstawiła sprawozdanie z działalności statutowej TPN za rok 2014 r. natomiast , sprawozdanie finansowe przedstawiła Halina Sulikowska.Komisja Rewizyjna, której przewodniczącą jest Anna Rybacka pozytywnie oceniła działalność Zarządu. Na zebraniu  podjęto uchwały:

– w sprawie przyjęcia sprawozdania prezesa za rok 2014;

– w sprawie przyjęcia sprawozdania skarbnika za rok 2014;

– w sprawie przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej

– w sprawie udzielenia absolutorium dla zarządu.

Fot. Zbigniew Kubisz