Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Nakła

22.11.2016 r. w Muzeum Ziemi Krajeńskiej  pod przewodnictwem Moniki Młynarczyk odbyło się Walne Zebranie  Towarzystwa Przyjaciół Nakła. Podczas spotkania uzupełniono skład komisji rewizyjnej. Nowym członkiem komisji rewizyjnej została Pani Elżbieta Budziszak. Omówiono również plan działań na 2017 rok oraz możliwości pozyskania funduszy na działalność statutową w ramach otwartych konkursów ofert  organizowanych przez samorządy lokalne. Ponadto Pan Maciej Boinski opowiedział o przygotowaniach do swojej kolejnej wyprawy. Tym razem chce pieszo pokonać trasę o długości  1047 km. wzdłuż rzeki Wisły.