Walne Zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Przyjaciół Nakła

W Muzeum Ziemi Krajeńskiej odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Przyjaciół Nakła.
Prezes TPN Monika Neumann przedstawiła sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2012 r.
Komisja Rewizyjna w składzie Tadeusz Ciesielski, Anna Rybacka i Teresa Bachta pozytywnie oceniła działalność Zarządu.

Na zebraniu podjęto uchwały:

  • w sprawie przyjęcia sprawozdania prezesa za rok 2012
  • w sprawie przyjęcia sprawozdania skarbnika za rok 2012
  • w sprawie przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej
  • w sprawie udzielenia absolutorium dla zarządu
  • w sprawie podniesienia składki członkowskiej
  • w sprawie przekazania składek za 2012 r. na działalność statutową TPN na rok 2013

Spotkanie było okazją do rozmowy na temat dalszej działalności stowarzyszenia.