Towarzystwo Przyjaciół Nakła powraca

W Muzeum Ziemi Krajeńskiej odbyło się walne zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Nakła. W związku z rezygnacją pana Andrzeja Mazurka z funkcji prezesa konieczne było przeprowadzenie wyborów. Nowym prezesem TPN, wybranym jednogłośnie, została pani Krystyna Wegner Kowalska. Wybrano także nowy zarząd. W jego skład weszli: Grażyna Kinderman (wiceprezes), Halina Sulkowska (skarbnik), Andrzej Sołtysiak (sekretarz), Wawrzyniec Przygoda (członek). Komisja rewizyjna ukonstytuowała się w składzie: Tadeusz Ciesielski (przewodniczący), Anna Rybacka (sekretarz), Teresa Bachta (członek).