Regulamin rajdu rowerowego ” Historia i współczesność w Dolinie Noteci”

Regulamin rajdu rowerowego „Historia i współczesność w Dolinie Noteci”, który odbędzie się  27.06.2015 r. Start Nakielski Rynek godz. 9.00.

 

Zasady bezpiecznej jazdy

obowiązujące na wycieczkach / rajdach i imprezach rowerowych

 

 1. Każdy uczestnik ruchu tj. uczestnik wycieczki rowerowej, który znajduje się na drodze jest zobowiązany do zachowania ostrożności i unikania wszelkich działań, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu lub porządkowi publicznemu.

 

 1. Liczba rowerów jednośladowych jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać 15, za bezpieczeństwo uczestników odpowiadają opiekunowie grupy.

 

 1. Odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 200 m, natomiast odległość między rowerami poruszającymi się w kolumnie rowerów jednośladowych nie może przekroczyć 5 m.

 

 1. Kierującemu rowerem zabrania się: jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach oraz czepiania się pojazdów.

 

 1. Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, zwłaszcza podczas przejazdu przez skrzyżowanie.

 

 1. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone wyjątkowo, gdy szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów.

 

 1. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

 

 1. Osoby uczestniczące w wycieczkach rowerowych, które w dniu imprezy nie mają ukończone 18 lat muszą: posiadać przy sobie kartę rowerową oraz zgodę na wyjazd na wycieczkę od rodziców (opiekunów).

 

 1. Zgodnie z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego, rower powinien być wyposażony:

 

– z przodu w światło pozycyjne (barwy białej lub żółtej);

– z tyłu w światło odblaskowe (może by migające);

– co najmniej w jeden sprawny hamulec;

– w dzwonek lub inny sygnał ostrzegający.

 

 1. Uczestnicy wycieczek rowerowych powinni być zaopatrzeni w: pelerynę przeciwdeszczową, komplet podstawowych narzędzi, zapasową dętka, pompkę rowerową.

 

 1. Podczas wycieczek rowerowych wskazana jest jazda w ochronnym kasku rowerowym.

 

 1. W trakcie wycieczek rowerowych zabrania się: palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających.

 

 1. W trakcie wycieczek rowerowych organizator zabezpiecza apteczkę z podstawowymi środkami pierwszej pomocy p.-medycznej.