Propozycje wniosków do budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią i Powiatu Nakielskiego

Członkowie Towarzystwa dostrzegli potrzebę budowy ścieżek rowerowych i powstanie parkingów dla rowerów w pobliżu budynków użyteczności publicznej. Wnioskowano także o zwiększenie kwoty na otwarte konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację działań związanych z rozwojem kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury. Zaproponowano udostępnienie Nakielanom wieży widokowej w rewitalizowanym parku im. Jana III Sobieskiego oraz umieszczenie tabliczek z potocznymi, obowiązującymi wśród starszych mieszkańców Nakła nazwami poszczególnych szlaków – ścieżek (Diabelna, Marchewka, Piaskowa, Lodowa, Trzy korony).