Pożegnanie „Wiaduktu Cukrowskiego”

Całe wydarzenie związane z pożegnanie wiaduktu było bardzo spontaniczne, zorganizowane dzięki współpracy Towarzystwa Przyjaciół Nakła, Muzeum Ziemi Krajeńskiej i lokalnych mediów.
Na przełomie lipca i sierpnia Gmina Nakło rozpocznie realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie obejścia miasta na kierunku południe-północ w ciągu drogi nr 241. Jednym z elementów inwestycji jest budowa obiektów inżynierskich. W najbliższych dniach firma Eurovia wchodzi na teren budowy i tym samym rozpocznie się rozbieranie wiaduktu. W jego miejscu powstanie nowy obiekt, w który będą wbudowane elementy starego wiaduktu jako świadka historii. W niedziele mieszkańcy miasta mieli niemal, że ostatnią okazję przespacerować się cukrowskim wiaduktem a o jego historii opowiedział Dyrektor Muzeum Ziemi Krajeńskiej Andrzej Sołtysiak. W tym wydarzeniu uczestniczyli także motocykliści z „Nadnoteckich Sokołów”.