Położenie

Gmina Nakło nad Notecią położona jest przy połączeniu kanału Bydgoskiego z Notecią. Nakło leży na prawobrzeżnej ziemi nadnoteckiej, zwanej Krajną. Miasto Nakło nad Notecią usytuowane jest na głównych szlakach komunikacyjnych obejmujących trasę krajową nr 10, węzeł kolejowy (Szczecin – Piła – Bydgoszcz – Warszawa) i trakt wodny (rzeka Noteć i Kanał Bydgoski).
Gmina Nakło leży w zachodniej części województwa Kujawsko-Pomorskiego w odległości (w linii prostej) 25 km od stolicy województwa Bydgoszczy. Łączna powierzchnia gminy wynosi 187 km2 – z tego na miasto przypada 10,65 km2.
Teren gminy rozdzielony jest rzeką Noteć i Kanałem Bydgoskim – na dwie części: północną obejmującą sołectwa z dobrze rozwiniętym rolnictwem i teren miasta oraz południową gdzie zlokalizowane są zwarte kompleksy leśne obejmujące sołectwa Gorzeń – Potulice oraz Paterek -Wieszki. Wzdłuż rzeki Noteć ciągnie się pas „łąk nadnoteckich”.
Cała gmina w zasadzie, pozbawiona jest naturalnych stałych zbiorników wodnych. W przeważającej części teren gminy ukształtowany jest równinnie. Gmina Nakło nad Notecią graniczy z 6 jednostkami samorządowymi tj. gminami: Mrocza, Kcynia, Szubin, Sadki, Sicienko i Białe Błota.