Osiągnięcia

We wrześniu 2014 roku w  trakcie X Kongresu Regionalnych Towarzystw Kulturalnych w Bydgoszczy Towarzystwo Przyjaciół Nakła zostało odznaczone Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi w upowszechnianiu kultury.