Monika Młynarczyk ponownie wybrana prezesem Towarzystwa Przyjaciół Nakła

30.09.2015 r. w Muzeum Ziemi  Krajeńskiej w Nakle nad Notecią odbyło się walne Zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Nakła. Zebranych zapoznano z porządkiem obrad i sprawozdaniami merytoryczno finansowymi za okres kadencji. Jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi. Ponownie na stanowisko prezesa została wybrana Monika Młynarczyk. W skład zarządu weszli : Grażyna Kinderman- wiceprezes, Elżbieta Mazurek- sekretarz, Halina Sulkowska- skarbnik ,Maciej Boinski- członek zarząd. Wybrano również komisję rewizyjną w składzie : Anna Rybacka – przewodnicząca, Ewa Chrośniak- sekretarz, Teresa Bachta-  członek komisji. Głosy podliczała komisja wyborcza w składzie : Tadeusz Sobol, Andrzej Mazurek, Jan Kelm.

fot. Zbigniew Kubisz