Kim jesteśmy

Towarzystwo Przyjaciół Nakła powstało w 1993 r. i jest pierwszym w historii miasta stowarzyszeniem zrzeszającym miłośników Nakła i integrującym wszystkie środowiska społeczne. Celem działalności Towarzystwa jest upowszechnienie wiedzy o Nakle i jego okolicach, o życiu mieszkańców tego regionu o jego historii, kulturze, sztuce i obyczajach, inicjowanie i organizowanie różnorodnych form życia kulturalno – oświatowego, kultywowanie tradycji regionalnych dla pobudzenia patriotyzmu lokalnego, umiłowanie Nakła oraz integracji kulturalnej społeczeństwa.

 

Cele realizuje się przez:

 • ochronę dotychczasowego poziomu nakielskiej kultury, oświaty,
 • organizację i koordynację imprez kulturalnych,
 • podejmowanie inicjatyw społecznych w zakresie rozwoju życia kulturalnego i innych przejawów życia społecznego miasta Nakła i regionu,
 • popularyzację sztuki, w tym również ludowej i folkloru Krajny, zadań programowych
 • partycypację finansową w kosztach realizacji zadań programowych instytucji i placówek upowszechnienia kultury, sztuki i nauki,
 • działalność oświatową w formie odczytów, prelekcji, spotkań autorskich, kursów, sympozjów popularno – naukowych, edukacji artystycznej itp.
 • wchodzenie naprzeciw problemom nurtującym mieszkańców miasta Nakła i regionu,
 • udział w organizowaniu wystaw i wernisaży dorobku artystycznego twórców,
 • sprawowanie opieki nad zabytkami i miejscami pamięci narodowej,
 • realizowanie innych form upowszechniania kultury,
 • prowadzenie działalności związanej z upowszechnieniem kultury i nauki