Krótko o nas

Towarzystwo Przyjaciół Nakła ma status stowarzyszenia. Powołane zostało 14.04.1993 r. natomiast wpis do Rejestru Stowarzyszeń uzyskano 15.06.1993 r. 

Głównym celem TPN upowszechnianie wiedzy o Nakle i jego okolicach, kultywowanie tradycji regionalnych dla pobudzenia patriotyzmu lokalnego, podejmowanie inicjatyw przyczyniających się do rozwoju życia kulturalnego i oświatowego oraz promocja uzdolnionej młodzieży.