Co warto zobaczyć

 • Muzeum Ziemi Krajeńskiej (ul. Pocztowa 14): zwiedzanie ekspozycji, możliwość zapoznania z publikacjami dotyczącymi Nakła i Krajny
 • spichlerze przy ul. Powst. Wlkp. (3 szt.), Pocztowej i Dworcowej
 • Kościół pw. Św. Wawrzyńca BM (wmurowana tablica Nadskakuły) – obecnie kościół farny – pobudowany w I poł. XIX w. w stylu neorenesansowym w miejscu dawnego nakielskiego grodu,
 • Kościół pw. Św. Stanisława BM, dawniej ewangelicki, zbudowany w 1887 r. w stylu noegotyckim
 • Pochodząca z końca XIX i pocz. XX w. zabudowa Nakła w ciągu ulic Bydgoska, Rynek, Dąbrowskiego
 • Chata szypra z końca XVIII w. przy ul. Hallera
 • Budynek dawnych koszar pruskich, obecnie siedziba sądu rejonowego
 • Dworzec kolejowy z końca XIX w.,
 • cukrownia Nakło – XIX-wieczna cukrownia i miejsce, gdzie znaleziono pozostałości człowieka sprzed ok. 5000 lat,
 • budynek banku z 1890 r. przy ul. Hallera
 • zespół gimnazjum (ob. Szkoły Ogólnokształcącej im. Bolesława Krzywoustego) z II poł. XIX w.
 • Przystań ZSŻŚ z wypożyczalnia sprzętu wodnego podczas sezonu
 • Głaz narzutowy w parku Sobieskiego oraz wieża widokowa (obecnie miejsce antenowe RN)
 • cmentarze rzymsko-katolickie (m.in. cmentarz przy parafii pw. św. Wawrzyńca z 1891 r.)
 • Za cmentarzem: dawna prochownia, obecnie z charakterystyczną figurą Chrystusa.
 • Pomniki przyrody (dąb szypułkowy vis-a-vis dworca PKP przy ul. Dworcowej, platan klonolistny przy ul. Drzymały na terenie KPWiK, dwa dęby szypułkowe przy ul.Krzywoustego)